Zdroje tepla a elektriny

Po zateplení

Zdroje tepla a elektriny

 

Keď sme poctivo a dôkladne zateplili dom zo všetkých možných strán a vymenili všetky okná, dvere a ostatné výplne otvorov v plášti domu, máme najdôležitejšiu časť zníženia energetickej náročnosti domu za sebou. Znížili sme potrebu tepla na vykurovanie domu na najmenšiu možnú mieru, na akú sme dokázali. Čím sme sa viac dokázali priblížiť k nule, tým menej tepla potrebujeme vyrobiť na vykúrenie domu. Zateplenie plášťa domu zo všetkých strán a výmena výplní otvorov v plášti je naozaj najdôležitejšia časť obnovy pre dosiahnutie maximálnych úspor za vykurovanie a klimatizovanie domu.

Energie potrebné na vykurovanie a klimatizovanie sú však iba časť energií potrebných pre chod domu. Ďalšiu energiu potrebujeme na ohrev pitnej vody, prevádzku výťahov, osvetlenie, bezpečnostné a prevádzkové zariadenia domu a na chod spotrebičov v domácnosti.

Klimatické zmeny a najmä globálne otepľovanie ovzdušia, skracujú dĺžku vykurovacieho obdobia a potrebu tepla v zime. Od roku 1951 do roku 2009 sa na Slovensku skrátila dĺžka vykurovacieho obdobia približne o 20 dní.

Predpokladá sa, že v budúcnosti sa potreba energie na Slovensku bude v lete postupne zvyšovať z dôvodu zvyšovania počtu klimatizačných jednotiek. V súvislosti s tým a s predpokladaným zvýšením výskytu intenzívnych búrok a lokálnych povodní sa očakáva nárast počtu výpadkov elektrickej energie. Čím menej budeme na dodaných energiách závislí, tým menej nás výpadky z verejných sietí ovplyvnia. Pri veternej kalamite v máji 2014 zostali niektoré obce bez elektrickej energie viac ako týždeň. Nemohli svietiť, kúriť, ohrievať vodu a potraviny z mrazničiek mohli vyhodiť.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)