Výplne otvorov

Spoločné zásady

Výmena výplní otvorov

 

Na veľkosť zasklenej plochy výplní otvorov v plášti budovy panujú rôzne názory. Všeobecná tendencia je jej zväčšovanie, a to nie iba z estetických dôvodov. Najčastejšie používame: fasádne okná, strešné okná, balkónové dvere,  domové dvere, zimné záhrady, zasklené fasády a balkóny a svetlovody.

Z energetického hľadiska, pre správny výber výplní otvorov platí niekoľko spoločných zásad: kvalitná realizácia a zabudovanie výplní otvorov do stien minimalizuje tepelné straty a prispieva k zásobovaniu miestností svetlom aj teplom; kvalitný vetrací systém umožňuje udržiavať hygienicky nezávadný vzduch v miestnostiach, bez zbytočných tepelných strát; teplo prenikajúce cez sklenené výplne je akumulované v masívnych stavebných častiach domu a počas chladnejšej časti dňa a v noci sa uvoľňuje späť do vnútorného priestoru domu; v lete je potrebné presklené priestory dostatočne zatieniť a prevetrávať, aby nedošlo k ich prehrievaniu; v správne navrhnutom dome dokážeme pasívnym využitím slnečných lúčov znížiť náklady na vykurovanie o desiatky percent ročne.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)