Výmena, modernizácia

Postupnosť krokov

Výmena výťahu, modernizácia

 

Na Slovensku je približne 40 000 výťahov. Ich výmena nie je jednoduchá po finančnej ani časovej stránke. Zistené bezpečnostné riziká sa však dajú riešiť aj ich postupným odstraňovaním. V prvom rade je potrebné zamerať sa na veľmi nebezpečné riziká, ktoré priamo ohrozujú naše zdravie a život. Je potrebné žiadať servisné organizácie, aby prevádzkovateľovi odovzdali formulár, v ktorom sú tieto bezpečnostné riziká zaradené do určitých prioritných úrovní. Norma odporúča odstrániť riziká do 5 rokov a do 10 rokov rekonštruovať alebo vymeniť zariadenia, aby spĺňali úroveň bezpečnosti v plnom rozsahu.

Na odstránenie týchto nebezpečných rizík môžeme výťah postupne modernizovať (obnovovať), alebo ho naraz vymeniť za nový. Každé z týchto riešení má svoje výhody.

 

Výber dodávateľa

Ak riešime výťahy samostatne, mimo obnovy domu, aj tu platia odporúčania pri výbere projektanta a realizačnej firmy (dodávateľa). Pri výbere dodávateľa spomedzi cenových ponúk treba vždy dbať na to, čo všetko je v konečnej cene za dielo zahrnuté, aby nevznikali pri výmene ďalšie náklady. Ponúkaná technológia musí byť certifikovaná a spĺňať všetky normy. Dôležité sú dobré referencie firmy a spokojnosť iných klientov s produktmi a službami.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)