Východiská pre obnovu domu

Dom, budova, súvislosti, náročnosť

Základné východiská pre obnovu domu

 

Dom a budova

Označenie „dom“ alebo „budova“ chápeme pre potreby našej publikácie ako jedno a to isté. Znamená to označenie pre „rodinný dom“ alebo „bytový dom“. Výraz „budova“ sa používa napríklad v zákonoch a má širší význam. Označuje aj iné súkromné a verejné stavby, než len domy určené na bývanie. Medzi „budovy“ patria aj školy, hotely, nemocnice, banky, pošty, kultúrne pamiatky, sídla ministerstiev, firiem...

 

Širšie súvislosti obnovy domu

Znižovanie energetickej náročnosti budov hrá veľmi dôležitú úlohu v zastavení zhoršovania životného prostredia v znižovaní vypúšťania emisií skleníkových plynov do ovzdušia, v znižovaní spotreby fosílnych palív (ropa, plyn, uhlie) a tiež v ochrane zdravia pred zvyšujúcimi sa teplotami najmä vo veľkých mestách.

Je jednou z tém na rokovaniach inštitúcií Organizácie spojených národov (OSN) a Európskej únie (EÚ). Viaceré konferencie najvyšších predstaviteľov vlád a štátov na európskej a celosvetovej úrovni sa venujú negatívnemu vplyvu prevádzkovania budov na životné prostredie. Úsilie vynakladané na zníženie potreby energií v budovách vyplýva zo zmien klimatických podmienok, ktoré nastali predovšetkým z dôvodu zvyšovania teploty ovzdušia na Zemi.

 

Náročnosť prípravy a realizácie obnovy domu

Príprava a realizácia obnovy domu podľa nových zákonov je naozaj detailná hodinárska práca. Vyžaduje si trpezlivosť, spoluprácu s odborníkmi v rôznych oblastiach, splnenie požiadaviek mnohých zákonov, nariadení a noriem, dodržanie presnej postupnosti krokov pri realizácii a zladenie financovania s návratnosťou celej investície. Iba tak získame najvyššie možné finančné úspory.

Znižovanie energetickej náročnosti rodinných a bytových domov naplánovaním a zrealizovaním ich obnovy je, ako sme už uviedli, jedinou témou publikácie. Obnovu domu môžeme buď zaplatiť zo svojich peňazí, alebo na ňu môžeme využiť tie peniaze, ktoré dnes platíme za energie. Zmeníme za ne zastaraný dom na moderný a vytvoríme si príjemné bývanie na ďalších 30 rokov.

Každé zjednodušenie si prípravy, ako aj jednotlivých krokov realizácie obnovy domu, môže spôsobiť chyby, ktoré zmenšia množstvo ušetrených peňazí a obnovu domu predražia. Aby sme sa zbytočným chybám vyhli, stačí premýšľať viac ako bolo pri plánovaní obnovy zvykom. Jedná sa predsa o naše peniaze. Buď ich všetky využijeme v náš prospech, alebo časť z nich bude naďalej vyletovať hore komínom.

Veľa drobných majiteľov už obnovu domu uskutočnilo. Mnohí naozaj ušetrili nejaké peniaze za energie, najmä pri vykurovaní. Prečo však nedosiahnuť ešte väčšie úspory a ešte väčšiu pohodu, pri zvolenej dobe návratnosti investovaných peňazí?!

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)