Súčiniteľ prechodu tepla

Rámy, sklo, celé okno

Súčiniteľ prechodu tepla zasklených častí

 

Tepelnoizolačné vlastnosti výplní otvorov hrajú významnú úlohu pri úsporách energie. O výške tepelných strát rozhodujú vlastnosti sklenených plôch, rámov a medziskelného priestoru.

Parametrom, ktorý informuje o tepelnoizolačných vlastnostiach výplní otvorov je súčiniteľ prechodu tepla. Je označovaný veľkým písmenom „U“ a vyjadrený v jednotke „W/(m2.K)“. Udáva, koľko tepelnej energie uniká výplňou o veľkosti 1 m2 pri teplotnom rozdiele vonkajšej a vnútornej strany 1 °C. Čím je súčiniteľ nižší, tým je výplň kvalitnejšia a tým dochádza k menším tepelným stratám.

Pre lepšie pochopenie si uveďme príklady pre okno. Podobné príklady platia aj pre ostatné typy výplní otvorov, akými sú balkónové dvere, strešné okná, pevne zasklené plochy, zasklenie balkónov a vchodové dvere.

Tepelnoizolačné vlastnosti okien sa uvádzajú zvlášť pre sklá, pre rámy a pre celé okno. Navzájom sa odlišujú indexom za veľkým písmenom „U“ ktorým môže byť jedno z malých písmen „g, f, w“. Súčiniteľ prechodu tepla pre sklá sa označuje „Ug“, pre rámy „Uf“ a pre okno ako celok „Uw“.

Pozor na indexy „g, f, w“ pri výbere okna! Ak si prečítame informáciu akú uvádzame ďalej a vyberieme si okno iba na základe nej, môžeme si v skutočnosti vybrať menej kvalitné okno: „okenná sklenená výplň dosahuje hodnoty Ug = 0,3 W/(m2.K), čo zodpovedá 45 cm hrubej stene z plných tehál, zateplenej 10 cm vrstvou polystyrénu“. Takýto text hovorí iba o vlastnostiach skiel. Nič nehovorí o vlastnostiach rámov, ktoré môžu byť práve slabinou takto inzerovaného okna.

Rámy majú spravidla horšie tepelnoizolačné vlastnosti, ako sklenená časť okna, a pritom zaberajú 20 - 30 % výplne plochy otvoru. Je dôležité, aby aj ich vlastnosti dosahovali čo najlepšie hodnoty. Súčiniteľ prechodu tepla rámov okien sa pohybuje v rozpätí  Uf = 1,30 až 2,0 W/(m2.K), lepšie rámy dosahujú hodnoty Uf = 1,0 W/(m2.K). Keďže slabým miestom býva okenný rám a dištančné vložky medzi sklami, boli pre pasívne domy vyvinuté rámy, ktoré vyhovujú tepelnoizolačným podmienkam. V súčasnosti existujú takéto rámy aj drevené, s izolačným jadrom z drevených vlákien alebo v kombinácii s korkom.

Pri výbere okien sa zamerajme radšej na hodnotu „Uw“. Zohľadňuje vlastnosti celého okna: zasklenia, jeho dištančného rámika, výplne priestoru medzi sklami a okenného rámu. Tento parameter umožňuje objektívne porovnanie okien v oblasti tepelnej izolácie.

                Pre izolačné dvojsklá sa hodnoty „Ug“ pohybujú v rozpätí od 1,1 do 3,1 W/(m2.K) a pre izolačné trojsklá od 0,6 do 2,3 W/(m2.K). Na uvedených rozpätiach vidíme, že pre zníženie energetickej hodnoty vykurovania aj u trojskiel nie je okno ako okno. Rozdiely v kvalite môžu byť až trojnásobné. Lepšie vlastnosti je možné dosiahnuť napríklad izolačným trojsklom s argónovou (Uw = 0,5 - 0,6 W/m2.K) resp. kryptónovou náplňou.

                Faktom je, že: do 31.12.2015 musí súčiniteľ prechodu tepla okna spĺňať hodnotu menej ako 1,4 W/(m2.K); od 1.1.2016 menej ako 1,0; od 1.1.2021 menej ako 0,6 W/(m2.K).

 

Okná s neznámou hodnotou „UW

U staršieho domu spravidla nepoznáme presné hodnoty súčiniteľa prechodu tepla výplní otvorov a ich častí. Norma na to pamätá a na dosadenie do vzorcov, pre nariadené výpočty, stanovuje konkrétne čísla súčiniteľa prechodu tepla. Pre budovy, ktoré boli postavené do roku 1992, napríklad pre jednoduché okná s jedným sklom je stanovená hodnota súčiniteľa prechodu tepla UW = 4,5 W/(m2.K), s dvoma sklami 2,7 W/(m2.K), pre domové drevené plné dvere 2,3 W/(m2.K) a pre kovové dvere s jedným sklom 5,65 W/(m2.K).

Ak nie sú známe presné hodnoty ani u novších okien, opäť sú k dispozícii tabuľky, ktoré podľa rozmerov skiel, výplne uzavretej vrstvy zasklenia a iných ukazovateľov, určujú súčiniteľ prechodu tepla.

 

Ak chceme pri obnove odstrániť vykurovacie telesá v miestnosti, nachádzajúce sa v blízkosti okien, teplota povrchu okien z izbovej strany nesmie byť oveľa chladnejšia ako vzduch v miestnosti. Preto by okná ako celok nemali prekročiť hodnotu Uw = 0,8 W/(m2.K).

 

Ak nechceme zatiaľ meniť celé okná, jednoduchšou možnosťou zlepšenia tepelnej izolácie okien sú samolepiace fólie, ktoré sú schopné znížiť tepelné straty až o 30 % a v lete znížiť teplotu v miestnosti o 7 - 9 °C odrážaním slnečného žiarenia.  Ich nevýhodou je kratšia životnosť a čiastočné zatmenie miestnosti.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)