Strešné okná

Priepustnosť svetla, umiestnenie

Strešné okná

 

Vo všeobecnosti platí, že náklady na vykurovanie podkrovných miestností sú v porovnaní s klasickými priestormi nižšie. Čiastočne je to samozrejme aj z dôvodu, že zošikmené steny podkrovia zmenšujú objem vykurovaného priestoru o 20 až 25 %. Obytné podkrovia však umožňujú využiť potenciál strešných okien. Skutočnosť, že domy  so strešnými oknami sú energeticky menej náročné, si málokto uvedomuje.

Z hľadiska energetickej bilancie má dom so šikmou strechou a zabudovanými strešnými oknami vo väčšine prípadov vyšší zisk zo slnečnej energie a zároveň dosahuje nižšie tepelné straty oproti domu s plochou strechou. Prízemný dom s plochou strechou, s rovnakou obytnou plochou, vykazuje energetickú bilanciu až o 19 % horšiu oproti šikmej streche. Ak je dom s plochou strechou poschodový, jeho energetická bilancia je stále o 7 % horšia, ako pri dome s obytným podkrovím pod šikmou strechou.

 

Strešnými oknami vstupuje do miestnosti približne o 50 % viac svetla v porovnaní s fasádnymi oknami. Užívatelia podkroví zapínajú svetlo aj o hodinu neskôr a počas zimných rán ho vypínajú o hodinu skôr. Počet, veľkosť a rozmiestnenie strešných okien musí zabezpečiť dostatočné a rovnomerné presvetlenie podkrovia. Viac malých okien presvetlí priestor rovnomernejšie, ako jedno veľké. Z praktických dôvodov je však potrebné brať do úvahy tepelné straty, náročnosť montáže, náročnosť obsluhovania viacerých okien a výhľad z okna.

Správne presvetlenie miestnosti je dané pomerom plochy presklenia okna k ploche podlahy osvetľovanej miestnosti. Pre obytné miestnosti sa udáva pomer 1/6 - 1/8 a u pomocných miestností stačí pomer 1/10.

Spodná hrana rámu strešného okna by mala byť vo výške do jedného metra od podlahy, čo zaručí dobrý výhľad aj sediacim osobám a horná hrana vyššie ako dva metre. Na strane interiérovej má byť horné ostenie okna rovnobežné s podlahou a dolné ostenie kolmo na podlahu. Zlepší sa tak presvetlenie miestnosti, zjednoduší sa prístup k ovládaniu okna a zmenší sa riziko kondenzácie vodnej pary.

Strešné okná musia v porovnaní s fasádnymi oknami odolávať zvýšenému zaťaženiu v podobe dažďa, ľadových krúpov, slnečných lúčov, mrazu a snehu. V prípade použitia obyčajných skiel je potrebné zvážiť nebezpečenstvo zranenia ľudí pri rozbití skla nad ich hlavami.

Výroba strešných okien na mieru, na rozdiel od fasádnych okien, nie je bežná. Pre rôzne sklony striech a rôzne typy strešnej krytiny sa vyrábajú rôzne montážne sady strešných okien. Montážne sady unifikujú celý proces od návrhu až po montáž okien, umožňujú realizovať dodatočné zateplenie rámu okna, eliminujú vznik tepelných mostov a zatekajúcich netesností. Vyrábajú sa v štandardných rozmeroch ako kyvné, výklopné, alebo kombinované. Kyvné okná sa otvárajú pretočením v okolo horizontálnej osi v strede okna. Ľahko sa s nimi manipuluje a dobre sa čistia aj z vonkajšej strany. Výklopné okná sa vyklápajú okolo hornej horizontálnej osi okna smerom von. Poskytujú lepší výhľad a nezasahujú do interiéru. Otvárame ich podobne ako bežné okná, alebo pomocou mechanického alebo elektronického ovládania.

Súčasťou strešných okien je široká paleta doplnkov, ktoré znižujú najmä zvýšené množstvo tepla prenikajúce do podkrovia v lete a zabraňujú tak prehrievaniu interiéru. V zimnom a chladnom období dokážu ušetriť aj niekoľko desiatok percent výdavkov za vykurovanie.

Okná je možné umiestniť do strešnej krytiny jednotlivo, v zostavách niekoľkých okien, alebo v kombinácii so slnečnými kolektormi a fotovoltickými panelmi.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)