Strecha domu

Šikmá, plochá, zelená

Strecha domu

 

Strecha je z hľadiska úniku tepla jedno z najkritickejších miest domu. U starších domov cez ňu uniká veľa tepla a netesnosť strešného plášťa, či už šikmej alebo plochej strechy, sa prejavuje zatekaním.

 

Šikmé strechy sa stavali bežne na rodinných domoch a u tehlových bytových domov až do nástupu výstavby panelových bytových domov. Priestor pod šikmou strechou sa podľa jeho využitia označuje „podkrovie“ alebo „povala“.

                Podkrovie je vnútorný priestor domu prístupný z posledného nadzemného podlažia. Je vymedzený konštrukciou krovu a ďalšími stavebnými konštrukciami. Určený je na praktické využitie. Za podkrovie sa pritom považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú strešnú, resp. stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica výšky bežného nadzemného podlažia domu.

                Povala je vnútorný priestor domu vymedzený strešnou konštrukciou, ktorý je prístupný obvykle z posledného nadzemného podlažia bez praktického využitia.

 

Ploché strechy sa stavali na panelových domoch a u novších rodinných domov. Ploché strechy určené pre rodinné a bytové domy musia mať veľmi vysoké izolačné vlastnosti voči vode. Preto je veľmi dôležitá kvalita materiálov aj vykonanej práce.

                Najbežnejšie sú nepochôdzne strechy, ktoré nie sú prístupné obyvateľom domu k praktickému využitiu. Pochôdzne strechy sú pre obyvateľov domu úžitkové. Podlahu majú riešenú podobne ako balkóny alebo terasy. V poslednom období idú do módy zelené strechy. Na realizáciu sú veľmi náročné. Vytvárajú malú prírodnú oázu s rastlinami, vrátane krovín a drevín. Takémuto určeniu zodpovedá aj konštrukčné riešenie strechy.

                Ako krytina, sú obľúbené termoplastické fólie kombinované s oplechovaním. Používajú sa aj ťažké asfaltové pásy a špeciálne náterové systémy.

                Moderným riešením plochej strechy sú zelené strechy, ktoré sú pokryté vrstvou zeminy a bohatou vegetáciou. Majú hydroakumulačnú vrstvu zadržujúcu množstvo vody potrebnú pre suchšie obdobe. Strecha má špeciálnu konštrukciu, je spravidla jednoplášťová, s hydroizoláciou odolnou voči prerastaniu koreňov.

 

Šikmé aj ploché strechy majú každá svoje výhody aj nevýhody. Pri obnove domu je potrebné s nimi počítať. Polovičaté riešenia sa ani tu nevyplácajú. Skúsenosti ukazujú, že až 90 % existujúcich striech nie je správne navrhnutých a majú tepelné mosty. Strechy má navrhovať skúsený projektant.

Z dôvodu chybne vykonaných prác sa na mnohých domoch, po pár rokoch, objavujú opakujúce sa poruchy. Kúpiť kvalitný materiál a urobiť kvalitnú prácu nám ešte nezaručí kvalitný výsledok. Dôraz je potrebné položiť práve na riešenie problému. Riešenie musí byť komplexné a systémové, len tak zabezpečíme dlhodobú funkčnosť strechy.

Pri uzatváraní zmlúv na realizáciu prác nezabúdajme na zabezpečenie záruky. Niektoré spoločnosti dávajú na svoje riešenia záruku aj na desiatky rokov, čo je zatiaľ na Slovensku výnimočné. Môže to byť príklad ako odpovedať na rôzne zavádzajúce ponuky, kvôli ktorým je toľko problémov so strechami.

Tendenciou na Slovensku je už dlhšiu dobu získavanie ďalšieho obytného priestoru pod šikmou strechou. Pozrime sa preto najskôr na obnovu šikmých striech.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)