Šikmá strecha

Jedno až trojplášťová

Šikmá strecha

 

Šikmá strecha má podľa predpisov sklon väčší, ako 10°. Obnovu šikmej strechy pre obytné podkrovia môžeme realizovať ako jednoplášťové a výnimočne aj ako dvojplášťové alebo trojplášťové konštrukcie.

 

Jednoplášťová šikmá strecha oddeľuje vnútorné prostredie od vonkajšieho prostredia strešným plášťom, bez prevetrávanej vzduchovej medzery.

Skladá z tepelnej izolácie, na ktorej je uložená skladaná alebo povlaková strešná krytina. Ak používame skladanú krytinu, vrchná časť tepelnoizolačnej vrstvy polystyrénu môže byť už dopredu vytvarovaná na ukladanie betónových alebo keramických škridiel a na odvádzanie vody. Pod strešnú krytinu pokladáme poistnú hydroizoláciu.

Ak používame povlakovú krytinu, tepelnoizolačná vrstva z PUR peny sa nachádza nad krokvami, je uložená na debnení a kotvená do krokiev mechanickými kotvami. Tepelná izolácia je obalená napríklad parotesnou vrstvou z hliníkovej fólie. Na ňu sa uloží prvý modifikovaný asfaltový pás mechanicky kotvený a lepený, a potom plnoplošne natavený druhý, vrchný modifikovaný asfaltový pás. Strešné plášte tohto typu sa aplikujú na nižšie sklony šikmých striech.

 

Charakteristickým znakom dvojplášťových šikmých striech je jedna vetraná vzduchová medzera rozdeľujúca strešný plášť na horný a dolný. Krytina leží na nosnej konštrukcii horného plášťa, pod ktorým je vetraná vzduchová vrstva. Potom nasledujú hydroizolačný systém, tepelnoizolačná vrstva uložená nad/medzi/pod nosnou strešnou konštrukciou, parotesná zábrana a podhľadová vrstva.

 

Charakteristickým znakom trojplášťových šikmých striech sú dve vetrané vzduchové vrstvy deliace strešný plášť na horný, stredný a dolný. Krytina je položená na nosnej konštrukcii horného plášťa. Pod ňou je vetraná vzduchová medzera, potom poistný, pomocný hydroizolačný systém, nasleduje druhá vetraná vzduchová vrstva. Pod ňou smerom do interiéru je tepelnoizolačná vrstva, parotesná zábrana a podhľadová vrstva.

V mieste odkvapu a hrebeňa strechy sa obe vzduchové vrstvy napoja na vonkajšie ovzdušie privádzajúcimi a odvádzajúcimi otvormi.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)