Požiadavky na obnovu domu od 2021

Obnova na 30 rokov

Požiadavky na obnovu domu od roku 2021

 

Ani sa nenazdáme a budeme oslavovať Nový rok 2021. Od tohto dátumu majú platiť najprísnejšie podmienky na stavbu nových domov v celej histórii bývania na Slovensku. Ak je to funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné, požiadavky kladené na nové domy musia splniť aj obnovované domy.

Do roku 2021 absolvujeme ešte dve prechodné obdobia, v ktorých sa podmienky na výsledky obnovy domu postupne sprísňujú.

Do 31.12.2015 sa požaduje stavať nové domy v úrovni najmenej „nízkoenergetickej“ (je daná hornou hranicou energetickej triedy B pre jednotlivé kategórie budov), deň na to už na úrovni „ultraníkoenergetickej“ (je daná hornou hranicou energetickej triedy A1) a od 1.1.2021 na úrovni domov „s takmer nulovou potrebou energie“ (je daná hornou hranicou energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ).

 

Z finančného hľadiska je pre obdobie ďalších 30 rokov po uskutočnení obnovy dobré splniť najprísnejšie podmienky, ktoré sú stanovené pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Keď ich budeme musieť splniť po roku 2020, tak ich dokážeme splniť aj dnes a v nasledujúcom 30-ročnom období ušetríme viac financií. Pozrieme sa, čo je to budova s takmer nulovou spotrebnou energie a aké parametre musí splňovať.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)