Obnova domu

Naraz, postupne

Obnova domu

 

V predchádzajúcich kapitolách sme si uviedli, že obnovou rodinného alebo bytového domu uskutočňujeme jeho modernizáciu, zlepšujeme estetický vzhľad a zvyšujeme jeho trhovú hodnotu. Zároveň predlžujeme životnosť stavebných konštrukcií a technického zariadenia.

Obnovu domu robíme obvykle bez prerušenia jeho užívania. Uskutočňujeme ju spravidla na konci životnosti stavebných konštrukcií a technického zariadenia domu, resp. stavu, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť užívania a zdravia obyvateľov. Dosiahnuť čo najlepší výsledok a ušetriť čo najviac peňazí znamená naplánovať postupnosť jednotlivých krokov pri realizácii tak, aby sme nepoškodili už zrealizovanú prácu.

 

Na veľmi častú otázku, či obnovu domu urobiť celú naraz alebo postupne, je odporúčanie jednoznačné. Ideálne je urobiť ju naraz a dôsledne, podľa kvalitne vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorá poskytne všetky potrebné informácie na jednoznačné vykonanie realizačných prác.

Každé rozdelenie obnovy na časti je finančne nevýhodné: poškodzujú sa veci realizované v predchádzajúcom kroku; opäť sa platí za ich opravu; opäť sa platí za zriadenie staveniska; opäť sa platí opakuje sa stavebný ruch, špina a prach; spôsobuje nekoncepčnosť riešení; predražuje celkové náklady. Samozrejme, že dobre naplánované rozdelenie obnovy domu na časti je lepšie, než neurobiť nič.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)