Modernizácia výťahu

Výhody, nevýhody, záruky

Modernizácia výťahu

 

Modernizácia výťahu predĺži jeho životnosť, technické vlastnosti, zvýši spoľahlivosť a dizajn. Znamená to predovšetkým inštalovať nový pohon výťahu, elektronický systém riadenia, ovládač výťahu, nové vlečné laná, bezpečnostné spínače, tenzometrické váženie, novú kabínu a iné časti, podľa stavu výťahu.

Výhodou modernizácie je rozloženie financovania na dlhšie obdobie, postupné odstraňovanie najväčších rizík a zvyšovanie úrovne bezpečnosti.

nevýhodám patria obmedzenia v technickom riešení. Takmer nikdy sa nemenia vodidlá. Konečnú úroveň bezpečnosti a odstránenie všetkých rizík dosiahneme až po ukončení modernizácie, dôjde k čiastočnému predraženiu prác a nevyužijeme celkový priestor výťahovej šachty.

Keď uvažujeme o výmene dielov výťahu po častiach, prispôsobujeme sa tak starej technológii a robíme kompromisy medzi rokom výroby výťahu a súčasnosťou s vymenenými dielmi. Pri každej časti výťahu, ktorú vymieňame po etapách samostatne, sa cena zvýši za opakujúce sa práce ako je doprava, príprava pracoviska, zameranie, demontáž, montáž, výmena prípadne navrhnutie riešenia za modernejší komponent.

Ak sa dohodneme na postupnej modernizácii musíme rátať s tým, že sa cena oproti výmene celého výťahu naraz, môže zvýšiť aj o viac ako 30%. A navyše, výmena dielov výťahu po častiach nezaručí automaticky väčšiu bezpečnosť a dlhšiu funkčnosť výťahu. Nezabúdajme, že záruka sa vzťahuje iba na nový vymenený diel, nie na celý výťah. Z týchto dôvodov je pre nás výmena celého výťahu účelnejšia a z dlhšieho obdobia lacnejšia.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)