Kontrola kvality stavebných prác 6

Prípravné a výrobné procesy

Na Slovensku už 23 rokov neexistuje zákonná povinnosť kontrolovať prípravné a výrobné procesy v stavebníctve. Kontrolná činnosť jediným inštitútom „Stavebný dozor“ bola zo zákona 50/1796 Zb. postupne úplne zlikvidovaná a degradovaná na úroveň neexistujúcej činnosti majstra stavebnej výroby, ako osoba riadiaca a kontrolujúca výstavbu svojpomocou. V krajinách ako Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko či USA je stavebný dozor kontrolným orgánom celého stavebného procesu chrániacim záujmy investora a zákonov dotýkajúcich sa stavebnej činnosti v danej krajine. Stavebný dozor v týchto krajinách má právo kontroly preverovania aplikačných pracovníkov na ich kvalifikáciu a legálnosť vykonávania práce na danej stavbe. V USA a v Kanade má stavebný aj dozor štatút zákonom chránenej verejnej osoby, pretože chráni zákon – Stavebný poriadok a bezpečnosť stavieb. Na Slovensku aj v rámci teraz schvaľovaného „nového“ stavebného zákona kontrolná činnosť vykonávaná stavebným dozorom je naďalej len dobrovoľná (viď § 63 a § 64) !

Ako som už skôr spomenul, je minimálne zvláštne, že zákonom vyžadujeme pre stavby certifikáciu zabudovávaných materiálov, licencovanie niektorých montážnych prác ako napr. montáž okien, dodatočné obaľovanie fasád domov a pod., ale na druhej strane zákonom nevyžadujeme aby tieto práce boli pod kontrolou stavebného dozoru a aby tieto práce vykonávali len kvalifikovaní remeselníci. Uvedomme si, že stavebný dozor je jediný relevantný inštitút na stálu priebežnú kontrolu všetkých vykonávaných stavebných činností na ochranu záujmov investora a stavebného zákona, teda aj bezpečnosti stavieb od projektovej prípravy cez realizáciu po ich ukončenie. Jediná organizácia, ktorá fakticky „v rozpore so zákonom“ vyžaduje stály stavebný dozor je Štátny fond rozvoja a bývania. Bez stavebného dozoru neposkytne úver na obnovu bytového domu.

Autor: Ivan Pauer - časť 6 z 8 (august 2015)