Dvere

Balkónové, vstupné, schránky

Balkónové a vstupné dvere

 

Pri obnove domu nás zaujímajú dvere, ktoré oddeľujú vykurované priestory od nevykurovaných a z nich najmä tie, ktoré sú súčasťou plášťa domu. Spravidla sú to vchodové dvere do domu, vstupné dvere do bytu z nevykurovaného schodiska, balkónové dvere patriace k bytom a dvere patriace k balkónom na spoločných chodbách. Môžu byť vyrobené z rôznych materiálov. Používa sa kombinácia dreva, plastu, hliníka, ocele, skla, lisovaného papiera, s bezpečnostnými a protipožiarnymi prvkami.

                V úvode kapitoly sme hovorili o nedostatkoch prípojnej špáry výplní otvorov. Týkajú sa aj osadenia balkónových dverí. Ďalším zlým príkladom je riešenie kotvenia dverí v mieste prahu. Pod hliníkovým prahom býva plastová spojka, ktorá nie je kotvená do podkladu. Aj keď sa podloží klinmi, vybočuje do strán a krúti sa. Ak sa hliníkový prah podbetónuje, vytvorí sa obrovský tepelný most. Toto je všeobecný, technicky nedoriešený detail dverí.

Domové a bytové dvere musia poskytovať ochranu proti násilnému vniknutiu. Bytové a balkónové dvere aj proti hluku.

 

Domové dvere

Pri vstupných dverách do domu sa zaujímame najmä o vlastnosti, ako sú bezpečnosť, tepelná vodivosť, dizajn, prípadne náročnosť údržby. Z hľadiska bezpečnosti je dôležitý základný materiál, zámková vložka, spôsob uchytenia do zárubní, veľkosť sklenených plôch, kovanie a iné doplnky. Vstupné dvere do domu nesmú byť otáčavé alebo kývavé.

Dizajn by mal vyhovovať našim požiadavkám, no aj celkovej architektúre domu, čo sa týka materiálov, geometrických prvkov, farieb a detailov. Štandardne sa osadzujú do zárubní. Pri výmene zárubní je potrebné staré zárubne vysekať a pripraviť čistý otvor príslušných rozmerov.

 

                Súčasťou priestoru pri vstupných dverách do domu bývajú zvončeky, elektronický vrátnik, kamera a listové schránky.

                Prístup k hlavnému vstupu do domu a elektrický vrátnik musia vyhovovať požiadavkám platných právnych predpisov. V prípade použitia kamier aj zákonu o ochrane osobných údajov.

 

Listové schránky

Listové schránky majú byť umiestnené tak, aby umožňovali poštárke vkladanie zásielok bez potreby otvárať vstupné dvere do domu.

Jedna z možností je inštalácia obojstranných skupinových schránok. Zásielky sa vhadzujú cez otvor z vonkajšej strany vchodových dverí a vyberajú sa otvorením dvierok na opačnej strane. Pri bytových domoch s viacerými adresátmi nachádzajú uplatnenie modulové schránky, ktoré umožňujú na malom priestore efektívne umiestniť väčšie množstvo schránok s rôznym počtom radov a stĺpcov.

Osadzujú do nepohyblivého krídla domových dverí, či už do kovových, drevených alebo plastových rámov, v ktorých nahrádzajú sklenenú výplň, alebo sa vsadia do pripravených otvorov v murive.

Dôležitý je nielen správny výber miesta v blízkosti vchodových dverí, ale aj výška, ktorá vyhovuje doručovateľovi aj užívateľovi. Otvor na vhodenie pošty pri skupinových schránkach by nemal byť vyššie ako 180 cm nad úrovňou podlahy. Optimálne je rozmiestnenie schránok vo výške od 80 do 120 cm, čo vyhovuje aj osobám so zníženou pohyblivosťou.

Pre efektívnejšie využitie priestoru, ako aj pre lepšie uloženie zásielok, sú vhodnejšie schránky s horizontálnym, prípadne mierne zošikmeným dnom, v ktorých obálky vodorovne ležia.

Objem schránky by mal byť dostatočne veľký na to, aby umožňoval uskladnenie zásielok aj na niekoľko dní bez ich poškodenia a vyčnievania z otvoru. Ich veľkosť by mala umožňovať bezproblémové vloženie zabalenej zásielky vo formáte A4, bez jej násilného prekladania. Modulová zostava schránok vytvára dostatočnú bariéru voči neželanému vniknutiu do objektu.

Moderné schránky sú vybavené kvalitnými cylindrickými zámkami s menovkami a číslom poschodia. Pri dvojstranných schránkach býva menovka osadená na schránke aj z vnútornej strany dverí.

Schránková zostava môže byť vybavená samostatným otvorom na vhadzovanie propagačných tlačovín a reklamných letákov. Tieto sa na vnútornej strane dverí zhromažďujú do zberných košov. Doplnkom k schránkam môže byť stojan na odkladanie reklamných materiálov, ktorý umožňuje ich prehľadnejšie prezeranie.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)