Centralizované kotolne

Terminológia, CZT, odpojenie

Centralizované kotolne

 

Základným zariadením vykurovacej sústavy v bytových domoch je zdroj tepla, ktorý ohrieva vodu do ústredného kúrenia. Ústredné kúrenie je u väčšiny bytových domov napojené na systém centralizovaného zásobovania teplom (CZT) z miestnej kotolne, ktorá vyhrieva domy na väčšom území mesta.

Kotolne najčastejšie spaľujú zemný plyn. Plynové kotly majú vysokú účinnosť, automatickú reguláciu a poskytujú vysoký komfort. Ich nevýhodou je neustále rastúca cena plynu.

Niektoré kotolne prechádzajú na spaľovanie drevnej biomasy a sú rekonštruované na moderné kogeneračné jednotky, ktoré dokážu vyrábať nielen teplo ale aj elektrickú energiu, čím ušetria ďalšie financie. Je na nás, vlastníkoch bytov, aby sme posúdili najvhodnejšiu kombináciu vykurovania pre náš dom. Koľko tepla odoberieme zo systému CZT a koľko tepla si vyrobíme z vlastných zdrojov v dome.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)