Bytové domy

Murované, panelové, atypické

Aktuálny stav bytových domov

 

Pozrime sa teraz na bytové domy postavené z tehál a z panelov (paneláky). Odlišujú sa úrovňou tepelnotechnických vlastností obalových stavebných konštrukcií, podielom ich plochy na obale budovy, technológiou výstavby a aj v potrebe, resp. skutočnej spotrebe energie. Za roky 1994 – 2003 bola u nich sledovaná priemerná ročná spotreba tepla na vykurovanie.

S ohľadom na tieto vlastnosti je možné bytové domy rozdeliť do piatich skupín:

 

- murované a postavené z tehloblokov (6 761 domov), u ktorých bola zistená priemerná ročná spotreba tepla na vykurovanie 131,7 kWh/(m2.a);

- panelové jednovrstvové postavené od roku 1955 do roku 1983 (7 983 domov), s priemernou ročnou spotrebou tepla na vykurovanie 110,3 kWh/(m2.a);

- panelové viacvrstvové postavené od roku 1971 do roku 1983 (2 131 domov) ktoré majú priemernú ročnú spotrebu tepla na vykurovanie 119,0 kWh/(m2.a);

- panelové postavené od roku 1983 do roku 1998 (3 646 domov), u ktorých bola priemerná ročná spotrebu tepla na vykurovanie 101,9 kWh/(m2.a);

- atypické budovy postavené po roku 1992 (65 domov).

 

Tieto hodnoty sú voči rodinným domom výrazne lepšie, a preto sú po uskutočnení obnovy kladené na bytové domy „prísnejšie“ požiadavky na vykurovanie.

Z hľadiska spotreby energie hrajú významnú úlohu výplne otvorov (okná, dvere...) na celkovom obale budovy. Pohybuje sa približne od 13 do 25 % z celkovej plochy obalu budovy a od 19 do 32 % z plochy obvodového plášťa budov. Tieto hodnoty sú oveľa vyššie než u rodinných domov, preto kvalita vymenených výplní otvorov (okná, dvere...) ovplyvňujú potrebu tepla na vykurovanie oveľa viac, než u rodinných domov. V bytových domoch sa zhruba 75 % energie spotrebuje na vykurovanie.

Tepelnú izoláciu vrátane výmeny okien má zrealizovaných viac ako 18 tisíc bytových domov, čiastočnú izoláciu má viac ako 8 tisíc a žiadnu izoláciu nemá viac ako 36 tisíc bytových domov. Stále platí poznatok, že znižovanie energetickej náročnosti má takmer u všetkých bytových domov veľmi výrazné rezervy.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)