Podmineky spolupráce

Naše podmienky na spoluprácu sú veľmi jednoduché:
- naši spolupracovníci sú podnikatelia (živnostníci, prípadne právnické osoby)
- vyžadujeme od nich zodpovednosť a odbornosť.