Kariéra

Výberové pozície

Senior manažér - dlhodobé praktické skúsenosti v komunikácii s kompetentnými predstaviteľmi:
- veľkých firiem
- odborných sekcií ministerstiev
- miestnej samosprávy (primátori miest, starostovia obcí)
- komôr odborných pracovníkov, združení, asociácií, profesných združení

Junior manažér - dlhodobé praktické skúsenosti v komunikácii:
- s konateľmi a majiteľmi stredných a malých firiem
- s predstaviteľmi bytových družstiev
- so správcami bytov a nebytových priestorov

Manažér - dlhodobé skúsenosti v komunikácii:
- s volenými orgánmi spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
- so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov
- s obyvateľmi bytov v rodinných a bytových domoch